Porota

Odborná porota pro ročník soutěže 2021 má následující složení:

Předseda poroty

Ing. Robert Jurka
Ing. Robert Jurka
zakladatel soutěže, ETL Global Praha s.r.o.

Porota

Ing. Jan Brantl
Ing. Jan Brantl
daňový poradce a auditor, Brantl & Partners, s. r. o.
Olga Holubová
Mgr. Ing. Miloslav Hejret
viceprezident SU ČR, z.s., auditor č. opr. 1178 KA ČR, účetní expert č. dekr. 31 KCÚ ČR, daňový poradce č. osv. 323 KDP ČR
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra finančního účetnictví a auditingu
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Jiří Nekovář
daňový poradce 002, Euro-Trend, s.r.o.
Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová
auditorka SP Audit, s.r.o., daňová poradkyně
Ing. Tatjana Richterová
Ing. Tatjana Richterová
generální ředitelka Generální finanční ředitelství
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu
Ing. Libor Vašek, Ph. D.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
předseda Komory certifikovaných účetních, Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze
Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
daňová poradkyně, členka Sekce daně z příjmů fyzických osob a Sekce mezinárodní zdanění a clo