Porota

Odborná porota pro ročník soutěže 2019 má následující složení:

Předseda poroty

Ing. Robert Jurka
Ing. Robert Jurka
zakladatel soutěže, ETL Praha s.r.o.

Porota

Ing. Jan Brantl
Ing. Jan Brantl
daňový poradce a auditor, Brantl & Partners, s. r. o.
Olga Holubová
Olga Holubová
daňová poradkyně č. 367, několikanásobná vítězka v kategoriích Daňová hvězda v oblasti DPH a Daňová osobnost v soukromé sféře
JUDr. Jaroslav Kobík
JUDr. Jaroslav Kobík
daňový poradce č. 2373, historicky první vítěz kategorie Daňová osobnost
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra finančního účetnictví a auditingu
Ing. Jiøí Nekováø
Ing. Jiří Nekovář
daňový poradce 002, Euro-Trend, s.r.o.
Ing. Jana Pilátová
Ing. Jana Pilátová
prezidentka Svazu účetních České republiky, auditorka SP Audit, s.r.o., daňová poradkyně, členka Národní účetní rady
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu