Hlasování

Hlasování probíhá od 1. listopadu 2019 do 8. ledna 2020.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla soutěže.