Hlasování

Hlasování probíhá od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla soutěže.

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno. Výsledky budou zveřejněny dne 9. 2. 2022.

Výsledky

Nominace

Nominační fáze již skončila.