Hlasování

Hlasování probíhá od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022.

Více k harmonogramu soutěže viz Pravidla soutěže.